Oplevelser

Lodbjerg Fyr

En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt, midt ude i et stort hede- og plantageområde. Fyret blev bygget i 1883 og tændt første gang 28. november 1884. Fyrtårnet er 35 meter højt, og lyset har en højde på 48 meter over havet. Lodbjerg Fyr er et såkaldt anduvningsfyr, som med sit kraftige lys har ydet støtte i forhold til skibenes landkending og sejlads i kystnære farvande. Lodbjerg Fyr lyser stadig med to hvide blink hvert 20. sekund. Fra toppen af fyret er der en vid udsigt over klithede og hav. Det bygningsfredede fyrkompleks består af selve fyrtårnet sammenbygget med to parallelle bygninger, der fungerede som boliger for fyrpersonalet. Her levede fyrmesteren og to assistenter med deres familier, og da der var langt til nærmeste nabo, var det et isoleret samfund. I 1883 var der ingen træer, men i dag betyder plantagen, at der er dejlig læ i fyrhaven. Fyret er åbent for besøg i dagtimerne; ved indgangen er en plancheudstilling om fyrtårnets og områdets historie. Ved fyret er der en primitiv lejrplads med shelter, og det er fint at opleve natten og det blinkende fyr fra soveposen.