I Luften

Lysbuget knortegås

Branta bernicla hrota

Særligt i det tidlige forår ser man lysbuget knortegås på Agger Tange. Op til omkring 300 fugle opholder sig ofte her i lagunen vest for huset her, eller på Limfjordssiden nord for huset. Lysbuget knortegås yngler på Svalbard. I enkelte tilfælde kan man se mørkbuget knortegås (branta bernicla bernicla), der som navnet antyder er noget mørkere på bryst og sider.