I Luften

Splitterne

Sterna sandvicensis

Splitterne er en almindelig fugl på Agger Tange. Enkelte år har den ynglet med op til 200 par på en ø i den store lagune. For at ville yngle er de imidlertid afhængige af den beskyttelse, som en koloni af hættemåger giver. Er der kun en lille hættemågekoloni har splitternerne kun lidt succes. Erfaringer fra ringmærkning om natten viser, at rigtig mange splitterner passerer Agger Tange på træk fra ynglepladser i norden. Ofte raster flokke af splitterner på sandbankerne i lagunen vest for huset her.