Oplevelser

Lyngby

Lyngby ligger så langt ude i klitterne, at man næsten tror, man er nået til verdens ende. Fortsætter man gennem byen videre mod vest, kommer man ad en snoet vej til kystskrænten og stranden. Lyngby opstod i 1864, da seks familier fra Agger-området besluttede, at de ville flytte et andet sted hen. De vandrede mod nord, hvor de fandt et sted at bosætte sig på en lyngslette i Hvidbjerg Klit. Her var jord at dyrke og et godt sted at bo i læ bag havklitterne, men alligevel så tæt på havet, at de kunne fiske. Det siges, at en af konerne udbrød: »Nu går vi lige ind i Himmerige«, da hun kom til området. I de følgende år flyttede flere familier til. Den primære beskæftigelse var fiskeri. Landingsforholdene ved Lyngby var imidlertid ikke gode, så i begyndelsen af 1930’erne byggede man høfde for at bryde bølgerne og den stærke strøm. Der var fortsat vanskeligheder, og fiskerne gik over til at sejle ud fra Thyborøn Havn. Allerede i mellemkrigstiden kom turister til Lyngby. Det var ikke moderne bekvemmeligheder, der lokkede folk til Lyngby, for der blev først indlagt elektricitet i 1965. I 1970’erne begyndte en større fraflytning; nu er der kun få fastboende, og de gamle huse er eftertragtede som sommerhuse for dem, der søger roen og den store natur. Kvaliteter, egnen omkring Lyngby til stadighed kan byde på.