Oplevelser

Nors Sø

Nors Sø er ligesom Vandet Sø en karstsø. Søen har i modsætning til de fleste andre danske søer næsten ingen rørbevoksning, men til gengæld vokser der sjældne vandplanter i søen. Den fredede sø ligger i et smukt landskab, som grænser op til Hanstholm Vildtreservat, og omgives af Tved og Vilsbøl Klitplantager, der også er fredede. Nors Sø var i stenalderen en del af en havbugt, der siden er blevet afsnøret, og i landskabet omkring søen kan man se de gamle kystskrænter. Undergrunden er for en stor del kalk- og kridtaflejringer, og bortset fra et lille væld på sydsiden har Nors Sø ingen naturlige tilløb, så tilførselen af vand til søen stammer fra grundvandet og nedbøren. Søen har et areal på 347 hektar og en maksimal dybde på omkring 20 meter. Søens rene og kalkrige vand betyder, at den har en helt særlig flora. Den lille vandplante liden najade, som man troede var uddød i Danmark, er siden genfundet i Nors Sø og Vandet Sø. Badepladsen, som ligger på søens sydvestlige bred, er et meget populært sted. Plantagen giver læ fra vest, og der er toilet, bål- og grillpladser og borde og bænke. Flyvesandet, som har lejret sig omkring 100 meter ud i søen, har skabt den fineste, børnevenlige badestrand. Fra badepladsen udgår flere afmærkede vandreruter. En af dem fører til fugletårnet ved den vestlige del af søen, hvorfra man har et godt udsyn til både lappedykkere, gæs og ænder og undertiden også fiskeørn og havørn. Søen har en fin fiskebestand, der domineres af aborre og skalle, men også omfatter gedde, ål og laksefisken helt. Fiskekort til dele af den sydlige bred kan købes hos Naturstyrelsen Thy eller Thy Turistbureau. Den vestlige del af Nors Sø indgår i Hanstholm Vildtreservat. For at beskytte det sårbare dyre- og fugleliv er sejlads, herunder surfing, kano- og kajakroning, ikke tilladt.