Oplevelser

Isbjerg

Isbjerg er Hanstholm Vildtreservats (26) højeste punkt med 56 meter over havet. Herfra har man en storslået udsigt over Nationalpark Thys nordlige del, som indrammes af Vesterhavet, Hanstholmen i nord, Tved Klitplantage mod øst og Nors Sø og Vilsbøl Plantage mod syd. Reservatet imponerer ved sin storhed. Her er der næsten vildmark, så langt øjet rækker. Og da der samtidig er lagt begrænsninger på offentlighedens adgang og færdsel, er reservatet et fristed for dyr og fugle. Det betyder blandt andet, at trane, tinksmed og regnspover yngler her. Det betyder også, at man – selv ved fuldt dagslys – kan se store rudler af krondyr uforstyrret græssende i det åbne land. Er man rigtig heldig, ses kongeørn, havørn eller fiskeørn svævende over landskabet. Hanstholm Vildtreservat er med sine 3900 ha et vigtigt kerneområde i nationalparken. Hovedparten ligger på den tidligere havbund og består af klitter og hede. Mellem klitterne ligger sumpe, talløse lavvandede kær og søer, der lyser op i den ellers øde og ensformige klithede. Klithedens planter er typisk hedelyng, revling, hjælme og laver på tørre partier, mens klokkelyng, pors og pil gror i fugtige områder. De små fyrreplantager ligger som levende kulturhistoriske minder på de tidligere vandreklitter og binder sandet. For at forhindre, at klitheden gror til med nåletræer, må selvsåede træer jævnligt fjernes. Både på turen op til og turen ned fra Isbjerget er der flere steder, hvor Nors Sø ligger foran én i al sin skønhed.