I Luften

Skarv

Phalacrocorax carbo

På Agger Tange har skarverne en ynglekoloni med ca. 300 par på en ø midt i den nordlige store lagune. Med kikkert er det let at iagttage kolonien fra vejen mellem Agger og færgehavnen. Skarverne henter føde i form af fisk til ungerne, både i søerne nord for Agger, i Limfjorden og i Nordsøen. Skarverne gylper ufordøjede fødedele op og det er relativt let at undersøge skarvgylp for otholitter, som er små øresten fra fisk. Hver fiskeart har sin egen let genkendelige øresten, så man kan se, hvilke fiskearter skarven spiser.