I Luften

Grågås

Anser anser

Bestandene af grågæs er i specielt Norge og Danmark steget voldsomt i antal siden 1990’erne. I perioden august-september kan der optræde op til 14.000 grågæs på Agger Tange. Det er primært grågæs, der kommer til Agger Tange fra ynglepladserne i Vestnorge. Gæssene fouragerer om dagen på de nyhøstede kornmarker mod øst, og flyver tilbage til nattesæde på Agger Tange. Det er et spektakulært syn ved aftentide, at se de mange gæs komme ind østfra, og gå til ro på vandfladen i Lagunen.