I Luften

Havterne

Sterna paradisaea

Havterne er en karakterfugl for det marine miljø. De tillidsfulde terner er meget synlige i lydbilledet, når de kurtiserer hinanden og bringer fisk til magen. Samtidig kan de være meget bestemte i deres forsøg på jage folk væk fra redepladserne. Havternen er desværre gået stærkt tilbage som ynglefugl i Danmark. På Agger Tange har havternerne stadig en yngleplads i det indhegnede areal øst for huset her. På taget kan man ofte iagttage de rugende fugle i maj-juni.