I Luften

Klyde

Recurvirostra avosetta

Klyden er let genkendelig med sine hvide og sorte farver, og det opadbøjede næb. Den er almindelig som ynglefugl på Agger Tange med mellem 30 og 130 ynglepar. Klyder, havterner og splitterner er meget afhængige af hættemåger, der yngler i relativt tætte kolonier. Her kan de andre arter trygt anbringe deres reder. Hættemåger er dygtige til at holde ægrøvere væk. Krager og de større mågearter bliver omgående smidt på porten af hættemågerne.