På Jorden

Strand-Fladbælg

Lathyrus japonicus

Strand-Fladbælg er flerårig og hører til ærteblomstfamilien. Den har en opstigende, klatrende vækst og stænglerne er kantede, grågrønne, og som regel hårløse med blålig dug. Bladene sidder spredt, med 3-5 ligefinnede småblade. Bladspidsen er omdannet til en slyngtråd. Blomstring sker i juli-august, hvor de rødviolette, uregelmæssige blomster sidder samlet i små klaser. Strand-Fladbælg vokser på sandet eller gruset bund langs større søer og strande – og er almindelig på Agger Tange.