På Jorden

Jordbær-kløver

Trifolium fragiferum

Jordbærkløver er en liggende vækst med indtil 30 cm lange, rodslående skud. Jorbærkløver hører til ærteblomstfamilien, og minder en del om hvid-kløver. Småbladene er smalt ægformede, glatte til svagt hårede og grønne-mørkegrønne. Blomsterhovedet er kuglerundt og kronen hvid til lyserød, Efter blomstringen bliver blomsterhovedet oppustet, så blomsterhovedet minder om et jordbær – deraf navnet. Jordbær-kløver vokser i den inderste, mere tørre del af strandengen og er almindelig på lysåbne lokaliteter ved kysterne – også på Agger Tange.