• På Jorden

  Almindelig Salturt (Kveller)

  Salicornia europaea

  Salturt er 5–20 cm høj, helt glat plante. Bladene er kødfulde, parvis og rørformet sammenvoksede om stænglen. Salturt blomstrer i juli-september. Der er stor variation i farverne på planterne, der kan have tydelige grønne, rosa, røde eller violette kulører, som kan ses på afstand. Salturt vokser på strandengene yderst i vandkanten. De kødfulde planter er rige på salt. Salturt er spiselig og regnes for en gastronomisk specialitet. Salturt er almindelig langs Limfjordskysten på Agger Tange.
 • På Jorden

  Harril

  Juncus gerardi

  Harril er en op til 40 cm høj plante, der hører til sivfamilien. Harril vokser i den ydre del af strandengene, hvor den danner bestande med sin vidt krybende jordstængel, med oprette, græsgrønne blade. Blomsterne er brune og sidder i en åben endestillet kvast. Harril er almindelig langs Limfjordskysten på Agger Tange.
 • På Jorden

  Vingefrøet hindeknæ

  Spergularia media

  Vingefrøet hindeknæ hører til nellikefamilien. Det er en lav urt med sammentrykt stængel og sukkulente, linieformede blade. De modsatte blade er ved basis omgivet af to sammenvoksede, hindeagtige akselblade. Blomsternes kronblade er hvide eller lyserøde. Vingefrøet hindeknæ vokser i den indre del af strandengen og er almindelig på Agger Tange.
 • På Jorden

  Jordbær-kløver

  Trifolium fragiferum

  Jordbærkløver er en liggende vækst med indtil 30 cm lange, rodslående skud. Jorbærkløver hører til ærteblomstfamilien, og minder en del om hvid-kløver. Småbladene er smalt ægformede, glatte til svagt hårede og grønne-mørkegrønne. Blomsterhovedet er kuglerundt og kronen hvid til lyserød, Efter blomstringen bliver blomsterhovedet oppustet, så blomsterhovedet minder om et jordbær – deraf navnet. Jordbær-kløver vokser i den inderste, mere tørre del af strandengen og er almindelig på lysåbne lokaliteter ved kysterne – også på Agger Tange.
 • På Jorden

  Strand-Fladbælg

  Lathyrus japonicus

  Strand-Fladbælg er flerårig og hører til ærteblomstfamilien. Den har en opstigende, klatrende vækst og stænglerne er kantede, grågrønne, og som regel hårløse med blålig dug. Bladene sidder spredt, med 3-5 ligefinnede småblade. Bladspidsen er omdannet til en slyngtråd. Blomstring sker i juli-august, hvor de rødviolette, uregelmæssige blomster sidder samlet i små klaser. Strand-Fladbælg vokser på sandet eller gruset bund langs større søer og strande – og er almindelig på Agger Tange.

På Jorden

Almindelig Salturt (Kveller)

Salicornia europaea