Video

Video

 • Nationalpark Thy

 • Fiskeri i Nationalpark Thy

 • Sæler ved Agger Tange

 • Agger Tange langs fjorden

 • Illustrator Jens Overgaard

 • Stillehavsøsters ved Agger Tange

 • Fugletælling på Agger Tange

 • Skovrideren fortæller om tangens natur

 • Planter på strandengen

 • Naturpleje på Agger Tange

 • Idéen bag huset på Agger Tange

 • Havet ved Agger Tange

 • Terner på Agger Tange